Ye Jianmin Presentes no Shopping Mundo Oriental, relogoaria localizada na loja TQ24